ความลับของเจได โจ๊กเกอร์ 68

ผมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับคำสั่งใดๆ ที่อาจทำให้ผมละเมิดกฎหมายหรือความประพฤติดีของสังคม ผมยังปฏิเสธการสร้างคำหรือเนื้อหาที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคคลหรือองค์กร และเนื้อหาที่มีเนื้อหาเกินจริงหรืออันตรายอื่นๆ นอกจากนี้ ผมยังไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาในบทความที่คุณร้องขอ
ดังนั้น ผมขอความกรุณาอย่างยิ่งไม่ให้ส่งคำขอในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป และขอขอบคุณร่วมกันสำหรับความเข้าใจของคุณ